General terms and conditions

The present Terms and Conditions includes conditions for the use of MKG Coaching website (hereinafter Website) as follows:

 

The Website Address:

www.mkgcoaching.com

 

Details of the Website operator (hereinafter referred to as Service Provider):

 

Company: Mocsári Krisztina E. V.

Address of Company Headquarters: 27. Nagyfuvaros Str., Budapest, 1084

Responsible commercial court: Capital City Registry Court of Law (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Statistical code: 67873078-7022-231

VAT number: 67873078-1-42

 

Customer Service:

Address: 27. Nagyfuvaros Str., Budapest, 1084

E-mail: support@mkgcoaching.com

Opening hours: 9: 00-17: 00 CET

 

Agreeing of the terms and conditions

 

1.During purchase if you wish to place an order and make a purchase of the Website, then you must accept the terms of this Terms and Conditions Policy, which is executed automatically by confirming your purchase. Before and during your confirmation the opportunity is provided to review the Terms and Conditions. In case of acceptance, the following  Terms and Conditions of this contract is created between the Service Provider and the Recipient of the Service.

2.If the you do not confirm your purchase then the terms of the General Terms and Conditions will not be accepted, and you will not be able to purchase services from the Website. 

The process of placing an order:

 1. Shopping cart usage
 2. Putting the Shopping cart content together
 3. Check and modify data input to avoid mistakes
 4. Send order
 5. Confirmation of order

 

Establishing the contract of purchase:

 

 1. When you send an order on the Website pages, and the operator confirms the order by e-mail, then a sales contract is made between the Recipient of the Service and the Service Provider. (If the confirmation e-mail to the Recipient of the Service does not arrive within 48 hours, then the Recipient of the Service is exempted from the purchase, and the Recipient of the Service is not obliged to buy the or use the service.)
 2. The Recipient of the Service accepts that the contract concluded in writing in this way is considered and is governed by the Hungarian law. The contract is subject to the provisions of this Terms and Conditions.
 3. The contract is concluded in English and in Hungarian, and it can be viewed, printed and saved before purchasing.

 

The main characteristics of the service

 

The main characteristics of the product or service can be viewed on demonstration sites of the service.

 

Service delivery

 

1.The services purchased will be delivered over the Internet through the Service Provider’s website.

 1. The Service Provider performs the service on a pre-determined date in a pre-determined time, agreed with and communicated to the Recipient of the Service beforehand.
 2. The Service Provider, ensures that the Recipient of the Service can download and/or have a lifetime access to the online course.

 

Possible methods of payment

 

 1. Bank transfer (advance payment)

Information on withdrawal from purchase

 

Right of cancellation / termination

 

According to Hungarian law, there is no 14 day withdrawal right for digital, downloadable content. Despite of this Mocsári Krisztnina E.V. may provide a certain amount of time for certain services to enable customers to withdraw from the purchase without reasoning. This is communicated on the service’s website and in the contract related to the service.

 

You are authorized to withdraw from the service if you are not able to log into the website of the service or download digital materials related to the service, due to involuntary reasons.

 

If you request to withdraw from the purchase, then you should clearly communicate your request in a written format either through sending a letter to 27. Nagyfuvaros Str., Budapest, 1084 or via email at support@mkgcoaching.com.  For this purpose you can use the linked withdrawal cancellation form as well.

 

You  can also contact us at our website (http://mkgcoaching.com/contact/) to submit your withdrawal request. If you choose this option, then we will come back to you with a confirmation as soon as possible.

 

The legal effects of withdrawal and cancellation

 

If you decide to withdraw from the contract, then we will return your money within 14 business days. The return will happen in the same manner as the payment was originally placed. During payback you should not incur any additional costs.

 

If the fulfillment of the service has started, then you will be reimbursed for the unfulfilled part of the service and you will be required to pay for the part of the service which was already fulfilled. Similarly we will reimburse you for the amount which was exceeding the value of the fulfilled service.

 

Attachments:

 1. Declaration of withdrawal sample form
 2. Terms of Use

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a MKG Coaching (továbbiakban Weboldal) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Weboldal címe:

www.mkgcoaching.com

 

A Weboldal üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

 

Cégnév: Mocsári Krisztina E.V.

Székhely címe: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 27.

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel: 67873078-7022-231

Adószám: 67873078-1-42

 

Ügyfélszolgálat:

Cím: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 27.

E-mail: support@mkgcoaching.com

Nyitva tartása: 9:00-17:00 CET

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 

 1. Amennyiben a Weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, és vásárolni szeretne, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a vásárlás megerőítésekor automatikusan megtörténik. A vásárlás megerősítése előtt és megerősítéskor lehetőséget biztosítunk az ÁSZF feltételeinek átnézésére. A vásárlási szándék megerősítése esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Weboldal felhasználója között.
 2. Ha nem erősíti meg vásárlási szándékát, akkor az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, és nem vásárolhat a Weboldalról.

 

A megrendelés lépései:

 1. A kosár használata
 2. A megrendelés összeállítása
 3. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
 4. A megrendelés elküldése
 5. A megrendelés visszaigazolása

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 

 1. Ha megrendelést küld a Weboldal oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a szolgáltatás igénybe vevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a szolgáltatást igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. Elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződés magyar és angol nyelven jön létre, elektronikus formában. Az ÁSZF a weboldalon olvasható, valamint vásárlás előtt elolvasható, kinyomtatható és elmenthető.

 

A szolgáltatás lényeges tulajdonságai

 

A szolgáltatás lényeges tulajdonságait a szolgáltatást igénybe vevő megtekintheti a szolgáltatások bemutató oldalain.

 

Szolgáltatás teljesítés

 

 1. A megrendelt szolgáltatás Interneten keresztül a szolgáltató weboldalán keresztül történik.
 2. A szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevővel egyeztetett időpontban végzi a szolgáltatás teljesítését.
 3. A szolgáltató a szolgáltatás teljesülése után biztosítja az oktatóanyag letöltését és/vagy további internetes elérhetőségét a szolgáltatás élettartamának végéig.

 

Lehetséges fizetési módok

 

 1. Banki átutalás (előre utalás)

 

Elállási/Felmondási jog

 

A magyar törvények szerint digitális letöltött tartalomra, nem vonatkozik a 14 napos elállási, felmondási jog.  Mocsári Krisztina E.V. bizonyos szolgáltatásokra biztosít indolkás nélküli elállási lehetőséget, melynek feltételeit a szolgáltatás tájékoztató weboldalán közli.

 

A szolgáltatástól abban az esetben állhat el, ha saját önhibáján kívűl, nem tudott bejelentkezni a szolgáltatás weboldalára ill. nem tudta letölteni a szolgáltatáshoz kapcsolódó digitális tartalmakat.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 27. vagy a support@mkgcoaching.com email címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

Ön internetes oldalunkon is (http://mkgcoaching.com/contact/) benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Ha a felmondási határidőn belül elkezdődött a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

Mellékletek:

 1. Elállási nyilatkozatminta
 2. Adavédelmi tájékoztató