Withdrawal/Cancellation Form Sample

(please fill out this form only if you would like to request a cancellation/withdrawal from a contract and send it back)

 

Addressed: Mocsári Krisztina E.V.
27. Nagyfuvaros Str., Budapest 1084

support@mkgcoaching.com

 

The undersigned (………………….) I / we declare that I / we practice the right of withdrawal / cancellation my / our to the following service’s purchase or sales contract: (name of the service).

Date of contract/purchase:

 

The customer(s) name:

 

The customer(s) address:

 

The customer(s) signature: (only for paper based requests)

Date.:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Mocsári Krisztina E.V.
1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 27.

support@mkgcoaching.com

 

Alulírott/ak (………………….) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás(ok) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (szolgáltatás neve).

 

Szerződéskötés időpontja/vásárlás időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt.: