Terms of Use

Mocsári Krisztina E.V. (hereafter referred to as the “Data manager”) manages the personal data of customers related to online sales business activities, and solely manages data to fulfill orders and fulfilment related obligations (invoicing). The Data manager only manages data that is essential for the fulfillement and purpose of data management and data that is suitable for such purposes. Personal data is managed  to the extent and for a limited time, as the aim of the personal data management is reached.

The Data manager does every possible saftey measure to keep customer data safe and confidential.

 

The Data manager’s address címe: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 27.

The Data manager’s email contact: support@mkgcoaching.com

 

Legal basis for the data management: Act CXII. of year 2011. Law Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information section 5. § paragraph (1) a)  The consensus of the affected party.

 

Providing consent for data management: The customer gives consent for personal data management when ordering a service and placing a payment and  allows his/her data to be managed.

 

The affected parties: the customers

 

The managed data: personal data provided upon purchase in order to fulfil and deliver service: name, contact information (telephone, email), delivery address, billing address.

The purpose of data management: to deliver services and invoicing.

 

The data possibly disclosed to the following people:

- Employees of Mocsári Krisztina E.V.

- And third party suppliers, with their name and information disclosed

The duration of data management: the data stored electronically will be deleted 30 days after the delivery of the order.

 

The customer can request the Data manager

- to provide information about the management of his/her personal data,

- to amend his/her personal data,

- to delete or block his/her personal data.

 

If previously an order was submitted, then valid personal data was attached to the order. The customer can request the data manager to provide information, amend or delete the data attached to a previously submitted order in email.

 

The Data manager will provide a clearly communicated written response within 10 business days to the customer’s request. If the request of the customer is found rightful, then the data manager proceeds to take immediate action with regard to the customer’s request in order to amend or delete the personal data.

 

If the customer is not satisfies with the response of the Data manager, then he/she can enforce his/her rights before court in civil court, furthermore he/she can contact the Hungarian National Data Protection and Information Freedom Authority (http://www.naih.hu/general-information.html ).

 

The CXII. law of year 2011 about the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information can be accessed here (in English): 

Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information

Freedom of information

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Mocsári Krisztina E.V. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az ügyfelek vásárlás során kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 27.

Az adatkezelő elérhetősége: support@mkgcoaching.com

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- A Mocsári Krisztina E.V. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

- Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)